Monday, March 23, 2020
Protocol verantwoord gebruik Sporthal de Struijck

Corona werkgroep: G. Klitsie (Omnibestuur)
M. de Vries (Omnibestuur)
J. Keyner (Rolschaatsen)
S. Klitsie (Rolschaatsen)
T. Overmars (Botenbouw)
C. de Vries (Badminton)
J. de Groot (Beheerdersgroep)

Werkwijze:
De werkgroep formuleert algemene regels waar alle gebruikers zich aan moeten houden.

De clubs/gebruikersgroepen die gebruik maken van de sporthal, maken hun eigen regels die moeten zorgen voor een verantwoord gebruik. Deze regels worden op schrift ingediend bij de werkgroep via de Omnibestuurders van de werkgroep.

De regels worden getoetst aan het algemene protocol en de gemeentelijke regels. Als het daar aan voldoet krijgt men vervolgens toestemming en kan er gebruik van de sporthal worden gemaakt. Zo niet dan moeten de regels aangepast worden voordat de sporthal in gebruik kan worden genomen.

Bij nieuwe ontwikkelingen vanuit het RIVM zal de werkgroep opnieuw bij elkaar komen omdat er mogelijk aanpassingen moeten plaatsvinden.

Veilig gebruik maken van Sporthal de Struijck doen we samen

We houden ons aan de regels van het RIVM. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Blijf thuis als iemand in jou huishouden koorts (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (Covid19). Tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon kunt u nog ziek worden, hierdoor moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Onderling houden we 1,5 meter afstand met uitzondering van jongeren tot 12 jaar. Tijdens het sporten geldt de 1,5 meter afstand maatregel voor 18 jaar en ouder.

Maatregelen

In/Uitgang:
De rolschaatsers komen binnen via de ingang aan de Oostzijdekant en verlaten de hal weer via de Oostzijdekant.
Alle andere clubs/gebruikers komen binnen via de sporthaldeuren aan de Prof. Struijckenstraat en verlaten de sporthal via de kantinedeuren (dit kan zowel via de kleedkamers alsmede via de kantine.
We hebben dus twee ingangen en één centrale uitgang. Op deze wijze hoeft men elkaar niet te passeren.
Bij de ingangen worden desinfectiemiddelen neergezet.Overige maatregelen:
Alle toiletgroepen worden opengesteld, welke met regelmaat worden schoongemaakt. Op de deuren van de toiletgroepen wordt vermeldt hoeveel personen zich tegelijk in de ruimte mogen bevinden. 
De kleedkamers zijn open, op de deuren wordt vermeldt hoeveel personen zich tegelijk in de ruimte mogen bevinden. Dit is 3 personen per kleedkamer, waarvan er twee tegelijk kunnen douchen. Er is een extra douche mogelijkheid in de scheidsrechterkleedkamer.
De kaderruimte wordt afgesloten.

Communicatie maatregelen:
De regels worden bekend gemaakt bij de besturen en/of leiding van de clubs. De clubs/leiding communiceren hun regels met hun leden.
Ook zullen de regels bekend gemaakt worden bij de vrijwilligers van de sporthal.
Het protocol zal aanwezig zijn in de sporthal.
Bij de ingangen zullen de basisregels worden opgehangen.

Kantine:
De kantine zal zodanig worden ingericht dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is.
Er worden markeringen aangebracht om de looproute zichtbaar te maken.
Bij de bar worden markeringen aangebracht die moeten zorgen dat mensen 1,5 meter afstand houden.
Afrekenen doen we zoveel mogelijk met de pin
Aan het einde van de avond worden de tafels en stoelen gereinigd.

Corona-coördinatoren:
Bij alle activiteiten waar een beheerder van de sporthal is aangesteld is deze tevens de corona-coördinator. Bij grote activiteiten/evenementen kunnen meerdere corona-coördinatoren worden aangesteld.
Bij activiteiten waar geen beheerder aanwezig is, wijzen de clubs en/of gebruikersgroepen een coronacoördinator aan.
De corona-coördinator zorgt voor een juiste toepassing van de protocollen.

Ventilatie:
Er is aandacht voor het ventileren van de ruimtes. 


SPORTHAL DE STRUIJCK


Zaandam

Bezoek adres

Prof. Struijckenstraat 19

postcode 1502 RV

Zaandam

 

Postadres

Oostzijde 132

postcode 1502 BL

Zaandam